Vaginale flora: wat is het?

In de vagina leven, evenals in o.a. de mond en darmen, bacteriën en schimmels in een bepaald evenwicht met elkaar. Dit wordt de ‘vaginale flora’ of ‘het vaginaal milieu’ genoemd. Het is belangrijk te weten dat de vagina gewoonlijk een zuur milieu (lage pH waarde) heeft.

De melkzuurbacteriën (de lactobacillen) spelen, naast het slijmvlies in de vagina, een belangrijke beschermende rol. Deze lactobacillen zorgen voor een zuur milieu in de vagina, waardoor de vagina beschermd wordt tegen de meeste schadelijke micro-organismen.

Verstoord vaginaal evenwicht

Als de lactobacillen verdrongen worden door schadelijke bacteriën (de coccen) ontstaat een verstoring van het evenwicht en kan een bacteriële infectie ontstaan (bacteriële vaginose of BV).

Bacteriële Vaginose is herkenbaar aan een grijs/witte afscheiding, die meestal een nare vislucht heeft en klachten geeft als, jeuk, irritatie, roodheid, mogelijk een brandend gevoel bij het plassen, echter geen zwelling.

Indien schimmels de overhand krijgen dan spreekt men van een vaginale schimmelinfectie (Candida). Deze is herkenbaar aan een witte, vlokkerige afscheiding, vaak dik maar kan ook waterig zijn, jeuk, branderigheid, roodheid, irritatie, schraalheid en/of zwelling. Een schimmelinfectie kan vooral optreden in de 2e periode van de menstruatiecyclus.

Natuurlijke bescherming vaginale flora

Samenvattend kunnen we stellen dat de natuurlijke bescherming van de vagina door verschillende factoren wordt bepaald; de dikte van het vaginale slijmvlies, de zuurgraad van de vagina, het evenwicht tussen de micro-organismen en de fysieke gesteldheid van de vrouw.

De verstoringen van de vaginale flora kunnen veroorzaakt worden door externe alsmede interne factoren. Of een combinatie van beiden.